Svartoxidering

Svartoxidering är en kemisk ytomvandling där stål kokas i starkt alkaliska bad varvid en svart beläggning bildas. Denna beläggning ger ett måttligt korrosionsskydd utan att påverka stålets mekaniska egenskaper. Ofta ökas dock skyddet genom en efterföljande inoljning eller lackering. Metoden används som kostnadseffektiv ytbehandling på verktygs-, maskin- och vapendetaljer.

Även koppar och kopparlegeringar kan oxideras. Detta sker då av dekorativa skäl och ytor från brunt, grönt till svart erhålls. Används för textiler (tryckknappar) fasad- och inredningsdetaljer, portaler med mera.