Pulverlackering

Som partner till telekomindustrin har Provexa specialiserat sig på pulverlackering som kan möta höga krav på toleranser.

För att tillgodose dessa krav har Provexa satsat på hög automatiseringsgrad på vår utrustning.

Två moderna pulverlackeringsliner specialiserade på antingen korta serier (t.ex. testserier eller kundspecifika produkter) eller högvolymserier, används. Utrustningen inkluderar 28 meters, 30 meters och 63 meters ugnar som kan lackera detaljer upp till 1500mm * 800mm * 1400mm.

Systemen är anpassade för snabba applikationsändringar från en produkt till en annan, vilket leder till flexibel produktion och lägger grunden till korta ledtider.