Prototypdesign

Skillnaden mellan framgång eller flopp för din produkt bestäms till stor del vid valet av ytbehandling och basmaterial.

Provexa har ett gediget ytbehandlingskunnande som du bör utnyttja. Kontakta oss tidigt i ditt utvecklingsarbete.

Provexa erbjuder rådgivning och vår höga servicegrad mynnar ur vår samlade kompetens.