Produktion

Provexa har en modern produktionsanläggning utspridd över 15 000 kvm med hög kapacitet och kvalitetssäkerhet. Produktionen består av åtta stycken automatiserade linor samt en manuell avdelning. Tekniskt kunnande och korta ställtider gör att vi är flexibla nog att kunna byta snabbt mellan såväl ytbehandlingsmetod som insatsprodukt.

Automatiserade linor är utrustade med moderna IT-system för att säkerställa leveranssäkerhet, kvalitet och effektivitet.

Provexa jobbar proaktivt med produktutveckling av nya ytbehandlingsmetoder i ett eget laboratorium med erfarna och kunskapsrika kollegor.

 

 

Provexas 8 råd till konstruktörer:

  1. Kontakta Provexa så tidigt som möjligt
  2. Ju rundare hörn och kanter desto bättre
  3. Separera och avrunda flänsar
  4. Fördjupningar avrundas till minst 1/4 av djupet
  5. Minst 10-15 mm radie på ytor som buktar inåt
  6. Undvik skarpa hörn i hål
  7. Undvik bottenhål. Gör dem så grunda som möjligt med avrundade hörn och kanter.
  8. Väg in spetseffekteb vid ytbehandling av gängor. Provexa har detaljerad information.

 

 
*