Nyheter 2016

Julbrev – öppettider och lite till!

12:e december

Bäste Kund,

Vi kör för fullt alla dagar till den 30 december 2016 (utom 26/12, Annandag Jul). Den 2-6 januari 2017 har vi stängt för underhåll. Det kommer att finnas personal på plats för att ta emot och leverera färdigt gods (utom 6/1, Trettondagen). Den 9 januari kör vi ingång vår produktion för fullt igen.

Har ni gods som ni vill ha ytbehandlat innan vi stänger v1, ber vi er att leverera till oss i så god tid som möjligt innan den 30 december.

Vi jobbar stenhårt med att vara ”ytbehandlare nummer 1” i Skandinavien. Och med nummer 1 menar vi helt enkelt bäst på:

  • Kvalitet – rätt funktion till slutkund!
  • Leverans – leverans i rätt tid med korta ledtider!
  • Kommunikation – alltid besked, inga överraskningar!

I övrigt ber jag att få tacka för ett händelserikt år, ett gott samarbete och ser fram mot ett gott nytt år 2017. Jag passar samtidigt på att önska er en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Gamlestaden den 12 december 2016

Med vänlig hälsning
Anders Hultmark
VD Provexa AB

Provexa förstärker kvalitet/produktionsteknik och sälj!

21:e november

Provexa har sedan i somras en affärsområdesindelad organisation med tre affärsområden (Galvano, Zinkflake+Zn samt ED, Pulverlack, ZnNi)  som i sin tur har ansvar för tre liner vartdera. Nu förstärker vi varje affärsområde med funktionen kvalitet/produktionsteknik. Varje affärsområde kommer då att bestå av Affärsområdeschef, produktionsplanering samt kvalitet/produktionsteknik.

Vi kommer genom denna omorganisation att än bättre säkerställa rätt kvalitet och genomföra produktionsteknikska förbättringar. Dessutom kommer vi öka vår konstruktiva dialog med kund, som blir allt viktigare ju mer kunden efterfrågar viss funktion tex korrosionsskydd, friktion mm. Under fliken organisation på hemsidan återfinns namn på respektive person i organisationen.

Anton Karlsson som tidigare jobbat 50/50 med kvalitet och försäljning går nu över och arbetar till 100% med försäljning samt får också ansvaret att jobba som KA (Key account) mot fordonsindustrin.

Ny affärsområdeschef

16:e november

Per Lindell har tillträtt som Affärsområdeschef (AFFOch) för Affärsområdet ED & Pulverlack, ZnNi. Robert Lidberg (tidigare Tf Affochef) blir Stf Affochef och produktionsplanerare, den tjänst han hade innan han gick in som Tf chef.  Joakim Sydnäs som började den 12 september och som gjort en god insats som produktionsplanerare slutar vid årsskiftet pga arbetsbrist. Per Lindell är 34 år, B.Sc. inom Industriell Organisation och Ekonomi från Tekniska Högskolan i Jönköping samt gymnasieutbildning med inriktning Automation. Per har erfarenhet från Volvo, Combitech och kommer närmast från Catepillar där han var ansvarig för en produktionssektion på 15 personer som tillverkade fartygspropellrar. Vi hälsar Per hjärtligt välkommen som Affochef för ED & Pulverlack, ZnNi på Provexa AB.

Personal

13:e juli

Robert Lidberg har tillträtt som Affärsområdeschef (AFFOch) för Affärsområde ED & Pulver, ZnNi och ny produktionsplanerare är Joakim Sydnäs som börjar den 12 september. På AFFO Galvano (Manuella, Trumma och Kombi) har Mikael Gulbrandsen, tidigare stf AFFOch Galvano blivit AFFOch och Salko Brdar är nu stf AFFOch – (Martin Ström har slutat). På AFFO Geomet& Zn har Natalie Söderlund tillträtt som Produktionsplanerare.

Inom Kvalitet och Förbättringsledning har Anton Karlsson, som varit delvis sjukskriven, stöttat. Anton som nu succesivt går upp på heltid kommer dels att fortsätta att arbeta med kvalitetsfrågor samt stötta försäljningen, främst fordonskunder, se vidare under rubriken organisation.

Organisationsförändring

13:e juni

Förändringen innebär att Linechefer blir Affärsområdes chefer (AFFOch) som rapporterar direkt till VD och i VDs frånvaro till vVD. Ulf Holma blir vVD (liksom Anders Skalsky är vVD affärsutveckling) med ansvar för Service & Projekt dit också ansvaret för reningsverket flyttas. Syftet med förändringen är att ”platta” till organisationen och skapa ett tydligare affärsfokus för resp. AFFO samt ett mer planerande service & projektledning. AFFO chefer ansvarar för resultat, personal, leverans, produktivitet mm och skall proaktivt driva förändringar, precis som tidigare. Ni finner vårt organisationsschema under medarbetare/organisation.

Eric Hultmark blir försäljningschef

7:e juni

Eric är 29 år gammal, uppvuxen i Göteborg och har dels sommarjobbat på Provexa dels efter studier jobbat med försäljning och säljledning huvudsakligen inom IT-industrin under ett par efter sina studier. Erics uppgift som försäljningschef för Provexa är att leda marknads- och säljarbetet så att Provexa når uppsatta försäljnings- och resultatmål. Kontaktuppgifter till Eric finner ni på hemsidan under fliken organisation/medarbetare.

Semesterstängt v30 & v31

12:e april

Provexa AB har semesterstängt v30 och v31 2016.

Nyanställd Produktionsplanerare

11:e april

Robert Blomster Lidberg har arbetat 16 år inom fordonsindustrin och sedan 2008 med produktionsplanering. Robert kommer jobba med produktionsplanering, effektiviseringar och förbättringsarbeten.

Vi på Provexa hälsar Robert hjärtligt välkommen.

Förbättrad Produktionsberedning

29:e februari

Provexa AB har genomfört följande organisationsförändringar för att säkerställa en pålitlig produktionsplanering.

  • Anders Ysing har ansvar för produktionsberedning för tre stycken avdelningar: Manuella, Trumman & Kombi
  • Anton Karlsson har ansvar för produktionsberedning för tre stycken avdelningar: ED-lack, Pulverlack & Zi/Ni
  • Piret Sundgren har ansvar för produktionsberedning för tre stycken avdelningar: Geomet & Zinkline