Miljöpolicy

Ett ekologiskt uthålligt samhälle kräver hushållning med energi och naturtillgångar. Högkvalitativa ytbehandlingar är en del av att skapa detta samhälle. Ytbehandling utförs för att förbättra produkters egenskaper och sparar resurser genom att mindre miljöpåverkande material kan väljas och livslängden ökas.

Provexa AB ska verka för en god miljö genom att

  • Arbeta med att ständigt minimera miljöpåverkan.
  • Integrera miljöfrågor som en naturlig del av vårt arbete.
  • Hushålla med naturresurser och begränsa föroreningar.
  • Öppet redovisa miljöpåverkan.
  • Beakta miljöhänsyn vid inköp.

Samtliga anställda ska vara väl införstådda och känna ansvar för vår miljöpolicy. Samtliga anställda ska verka för att miljön ständigt förbättras.