Miljö och kvalitet

Miljö

Ett ekologiskt uthålligt samhälle kräver hushållning med energi och naturtillgångar. Ytbehandlingar utförs för att förbättra produkters egenskaper och genom att öka livslängden.

Läs mer om miljö

Kvalitet

Vi är stolta över vår produktion, kunskap och hantverk och strävar hela tiden efter att uppnå bästa och mest långvariga resultat.

Läs mer om kvalitet

Arbetsmiljöpolicy

Vårt övergripande mål är att förebygga ohälsa och olycksfall och skapa goda arbetsförhållanden, såväl fysiskt som psykiskt och socialt.

Läs mer om vår arbetsmiljöpolicy

Certifikat

Vi har många certifikat vi är stolta över eftersom det är kvitton på att vårt arbete ger utdelning.

Här hittar du våra certifieringar