Leveransprecision

För att det gods vi ytbehandlar ska vara av verklig nytta för våra kunder är det av stor vikt att det levereras i rätt tid.

Provexa ABs leveransprecision till kunden är viktig för oss från företagsledning till verkstadgolv.

Vi arbetar aktivt med att simulera produktionsorder vilket gör att vi med stor precision kan förutsäga leveranstid när det är riktigt bråttom. Vi avtalar ofta om "panikorder" så vi är ordentligt förberedda.

Detta ger Er hög leveranssäkerhet på Era ytbehandlade produkter.

Ni finner ytterligare information om våra allmänna leveransbestämmelser här.