Kvalitetspolicy

Provexa AB levererar ytbehandlingstjänster som omfattar kemisk och elektrolytisk ytbehandling med tillhörande mervärdestjänster. Vi uppfyller högt ställda tekniska krav på ytbehandling och tillhandahåller lösningar till våra kunders behov som är tekniskt och ekonomiskt konkurrenskraftiga i alla avseenden.

Vårt mål är att leverera ytbehandling och mervärdestjänster som uppfyller våra kunders behov, krav och förväntningar.

Provexa AB har som mål att varje leverans sker

  • Inom överenskommen tid
  • Med beställd ytbehandling
  • Med förväntad kvalitet

Samtliga anställda ska vara väl införstådda med vår kvalitetspolicy. Samtliga anställda ska verka för att kvaliteten ständigt förbättras.

Uppföljning av kvaliteten ska ske kontinuerligt och resultatet av detta leda till ett utvecklande och kvalitetshöjande informationsutbyte inom Provexa AB.