Helhetslösningar

Som en del i vårt miljötänk anser vi på Provexa att ju fler moment i produktframtagningen vi utför desto färre transporter utförs och desto enklare blir det för kunden.

I dagsläget utför vi:

  • Maskering
  • Montering
  • Färdigpacketering till slutkund