Försilvring

Försilvring används även som friktionsnedsättande beläggning för lager etc. Eftersom både silver och guld fungerar som ett katodiskt korrosionsskydd skyddas inte den underliggande metallen mot korrosionsangrepp i sprickor och porer. Man lägger därför ofta ett mellanskikt av nickel eller koppar för att förhindra galvanisk korrosion i sprickor och porer.

 

Miljöaspekter

Både guld och silver betraktas som ogiftiga metaller. Dock är många av de föreningar som används vid ytbehandlingen giftiga.

På grund av metallernas höga pris lönar det sig oftast att återföra metallerna till processbaden innan de når reningsverket. Därefter tas det resterande spillvattnet om hand av ytbehandlarens reningsverk.