Förkoppring

Förkoppring används sällan som enskild ytbehandling utan oftast som en förberedande behandling för annan ytbehandling, t ex vid förnickling av aluminium samt silver.

Som enskild ytbehandling används förkoppring som uppkolningsskydd på ståldetaljer där man önskar maskera av delar som ej ska härdas. Efter härdning kan kopparen antingen sitta kvar eller strippas.

Förkoppring används även för att förkoppra djuptryckcylindrar samt för framställning av mönsterkort.