Förgyllning

Både silver och guld är ädla metaller som är mycket korrosionsbeständiga i så gott som alla miljöer (dock ej silver i svavelhaltig miljö).

Försilvring och förgyllning används i stor omfattning till att förbättra ledningsförmågan hos elektriska kontakter och komponenter. Dessutom används båda metoderna för dekorativ ytbehandling.

 

Miljöaspekter

Både guld och silver betraktas inte som giftiga metaller. Däremot är många av de föreningar som används vid ytbehandlingen giftiga.

På grund av metallernas höga pris lönar det sig oftast att återföra metallerna till processbaden innan de når reningsverket. Därefter tas det resterande spillvattnet om hand av ytbehandlarens reningsverk.

Spillvattnet tas hand om vårt reningsverk och eftersom metallerna är dyrbara återför vi dem till processbaden innan de når reningsverken.