Beställningsunderlag

För att försäkra er om att ytbehandlingen blir korrekt ber vi er vänligen att fylla i den beställningsblankett vi har utformat till våra kunder.

Fyll i de uppgifter som är relevanta och lämna den tillsammans med ert gods för att säkerställa en ytbehandling enligt era önskemål.

Provexa AB beställningsunderlag

 

5 enkla råd att tänka på när ni lämnar in gods för ytbehandling:

  • Lämna ett komplett ifyllt beställningsunderlag
  • Ange eventuella kravytor
  • Ange önskemål om fixtureringspunkter
  • Har detaljen håligheter som hindrar avrinning av vätska – gör dräneringshål efter samråd med oss
  • Ange skikttjockleken

 

Reklamationsunderlag

Provexa AB reklamationsunderlag
*