Korrosion

Korrosion uppstår på grund av att alla metaller vill återgå till sitt naturliga tillstånd. Varje år förstörs mycket stora värden i vårt samhälle på grund av korrosion. Det finns därför stor anledning att fundera på ytteknik när man väljer konstruktioner och material.

Vad är korrosion?
Korrosion är det gemensamma namnet för all oönskad materialförstörelse i form av angrepp på metallytan. Angreppet förstör eller fräter på metallen och resultatet blir ofta en missfärgning och i många fall en förändring av metallens egenskaper såsom hållfasthet m.m. Korrosion uppkommer därför att metallen reagerar med det omgivande mediet. Det finns två typer av korrosionsreaktioner: Kemiska och elektrokemiska reaktioner.

Provexa Pluto®

Du har säkert hört talas om grafén. Världsnyheten som tilldelades Nobelpriset 2010. Grafén är kolatomer som sitter ihop i ett enda ytterst tunt skikt. Elektriskt ledande. Lätt och starkt. Låg friktion. Den idealiska utgångspunkten för framgångsrik ytbehandling.