Konduktivitet

Konduktivitet är ett materials förmåga att leda, dvs ledningsförmåga. Det finns både termisk och elektrisk konduktivitet. Konduktivitet brukar betecknas med den grekiska bokstaven Sigma och definieras genom Ohms lag (resistans).
Termisk konduktivitet beskriver ett materials förmåga att leda värme. Elektrisk konduktivitet beskriver ett materials förmåga att leda ström/elektricitet.
Konduktivitet inom ytteknik får en allt större betydelse i takt med att fordonsbranschen elektrifieras. En elektrisk konduktiv ytteknik kan även minska risken för korrosionsangrepp genom dess förmåga att undvika punktbelastningar och på så sätt fördela ut spänningar över en större yta.

Provexa Pluto®

Du har säkert hört talas om grafén. Världsnyheten som tilldelades Nobelpriset 2010. Grafén är kolatomer som sitter ihop i ett enda ytterst tunt skikt. Elektriskt ledande. Lätt och starkt. Låg friktion. Den idealiska utgångspunkten för framgångsrik ytbehandling.