Design & Utseende

En visuellt tilltalande yta kan vara skillnaden för om en produkt uppfattas som exklusiv eller inte. Rätt design, redan vid ritningsstadiet, kan påverka materialval, produktionsmetod och i slutänden den totala ekonomin.

Provexa Pluto®

Du har säkert hört talas om grafén. Världsnyheten som tilldelades Nobelpriset 2010. Grafén är kolatomer som sitter ihop i ett enda ytterst tunt skikt. Elektriskt ledande. Lätt och starkt. Låg friktion. Den idealiska utgångspunkten för framgångsrik ytbehandling.